top of page

הספר "שפויה בחלומה", אמנם מדבר בעד עצמו, אבל יש לי הרבה לומר ולהראות מעבר לספר. אני שמח להציע לציבור סדרה של פעולות הנגזרות מהספר.

פעולות אלה ניתן לקיים בעברית או באנגלית:

הרצאות

 

אפשרויות להעמקה בהיבטים שונים העולים מתוך הספר:

 

 • היבטים היסטוריים של התפתחות ירושלים מ-1948 ועד היום

 • המעבר מעיר מפוצלת למאוחדת

 • פרויקט איחוד ירושלים: מה היו הפרמטרים של האיחוד? איך זה עבד? מה התפתח?

 • המתח התרבותי והזהותי בין ירושלים לתל אביב

 • דיאלקטיקה של דעיכה ופריחה במהלך שנות האיחוד

 • בין מזרח ומערב: האם העיר מתאחדת?

 • ירושלים והעם היהודי: מגמות של קירבה וריחוק

סיורים

 

אין לי סיורים קבועים ואני לא מורה דרך. אני אוהב לצאת לשטח וביחד עם הקבוצה לשוחח, לפרש, להתרשם. אני מעצב את המסלול ואת ההדגשים לפי הקהל ובהתאם לנסיבות ולדרישה. למשל: 

 • מבט על ירושלים המערבית שקדמה למלחמת ששת הימים

 • החיים בקרבת הגבול עד 1967; סיור לאורך קו התפר בין שני חלקי העיר

 • השכונות היהודיות החדשות שנבנו אחרי 1967 בהשוואה לשכונות הפלסטיניות

 • היבטים תכנוניים של פרויקט האיחוד

 • קווי גבול בלתי נראים בין עדות, תרבויות, דתות ואורחות חיים

 • גדר ההפרדה והשפעתה על החיים בעיר

 • יזמות ויזמים חברתיים בירושלים של היום

סדנאות 

 • סדנאות עיון בטקסטים קלאסיים ועכשוויים על ירושלים

 • דיון על משמעותה של ירושלים בזהות היהודית והישראלית

 • בחינת היחס של הציונות והחברה הישראלית לירושלים

 • שיחות עם דמויות, פעילים, ונציגי סקטורים בעיר

 לפרטים נוספים \ הזמנות מלאו את הטופס או התקשרו: 052-3821636

bottom of page