תחנת קריאה על פארק המסילה, מינהל קהי
תחנת קריאה על פארק המסילה, מינהל קהי

ממשלת ישראל צועדת לבית הנשיא, ארכיון
ממשלת ישראל צועדת לבית הנשיא, ארכיון

תחנת הקראיה על פארק המסילה 3
תחנת הקראיה על פארק המסילה 3

תחנת קריאה על פארק המסילה, מינהל קהי
תחנת קריאה על פארק המסילה, מינהל קהי

1/35