תגובות קוראים

הנאה צרופה, מרתקת, ומדאיגה בחלקים עולה מקריאה על שפיותה של העיר חולמת

אילן אזרחי הצליח לתפוס באופן מדוייק ואמין את המקום שירושלים תופסת בדימויים שלנו, במאוויים שלנו – ובמציאות, שמשום מה אינה מתנהגת על פי דימויים ומאוויים אלה: ירושלים שלה מורכבויות משלה ולאוכלוסיותיה השונות – צרכים, אינטרסים, דימויים וחלומות שונים ולרוב אף מנוגדים.

הספר כתוב ממבט אישי, אבל רבים יתייחסו אליו כאילו שזו נקודת המבט שלהם, החוויות שלהם-עצמם, שהוא סוקר. הספר כתוב בשפה קולחת ועשירה, מלווה בצילומים יפהפיים של העיר, ולמרות חלקים רבים בו שאינם מעלים אלא תמיהות, שאלות, ספקות וחרטות – אילן גם מצליח, מאד יפה, לכלול גם את כל הדברים שיש בהם משום אופטימיות ותקווה: אותם דברים שבשלם ירושלים באמת יכולה להוות דוגמה למה אפשרי ורצוי, למרות הכל.

 

עמוס גיל, מנכ"ל ימקא ירושלים